ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ทัวร์สหรัฐอเมริกา

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

รหัส UJ11153
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
125900
รหัส UJ87029
สายการบิน Eva Air
8 คืน
145000
รหัส UJ11150
สายการบิน China
7 คืน
155900
รหัส UJHT10
สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS
7 คืน
159000
รหัส UJ11189
สายการบิน China
9 คืน
179900
รหัส UJ11158
สายการบิน Eva Air
8 คืน
189900
รหัส UJ11152
สายการบิน KOREAN AIR
6 คืน
189900
รหัส UJ49237
สายการบิน Eva Air
8 คืน
199900
รหัส UJHT11
สายการบิน KOREAN AIR
8 คืน
199900
รหัส UJ11156
สายการบิน Eva Air
10 คืน
205900
รหัส UJ11157
สายการบิน China
11 คืน
205900
รหัส UJ11294
สายการบิน Air Canada
8 คืน
225900