ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไอซ์แลนด์ เรกยาวิค เรย์นิสฟายาร่า 10วัน8คืน ช่วงปีใหม่ By Finnair

รหัส UJ11226
ทัวร์ไอซ์แลนด์
10 วัน 8 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿199,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 8 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 2

เรคยาวิค – วงแหวนทองคำ – อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ - น้ำพุร้อนกีเซอร์ – น้ำตกกูลฟอสส์ – เคริด – เซลฟอสส์

ย่อ

วันที่ 3

น้ำตกเซลยาลันส์ฟอส – หาดทรายดำ – เรนิสแดรงการ์ - อาร์นาร์ดรังกูร์(หินนกอินทรีย์) – น้ำตกสโกกาฟอสส์ - วิค/ดีร์โฮเลย์

ย่อ

วันที่ 4

วิค/เฮลล่า – ทุ่งลาวาเอลดราอุน – ธารน้ำแข็งสกีดาราโจกูล - โจคูลซาลอน – หาดไดมอนด์บีช

ย่อ

วันที่ 5

เข้าชมถ้ำน้ำแข็งคัทลา – ฟาร์มม้า – ขี่ม้าชมวิว - เซลฟอสส์

ย่อ

วันที่ 6

เรคยาวิค – กรุนดาร์ฟยอร์ดูร์ – ภูเขาเคิร์กจูเฟล - ชมเมืองเก่าเรคยาวิค – นำท่านล่าแสงเหนือ

ย่อ

วันที่ 7

เรคยาวิค – ธารน้ำแข็งลางโจกุล – ขับรถสโนว์โมบิล - ช้อปปิ้งในเมืองเก่าเรคยาวิค – ชมวิวเมืองเรคยาวิค(อาคารพาลาน)

ย่อ

วันที่ 8

เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – แช่น้ำแร่บูล ลากูน

ย่อ

วันที่ 9

เรคยาวิค – กรุงเฮลซิงกิ – เดินทางกลับ

ย่อ

วันที่ 10

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ815
สายการบิน Thai AirAsia X
3 คืน
26888
รหัส UJ924
สายการบิน Vietjet Air
5 คืน
21888
รหัส UJ781
สายการบิน Thai AirAsia X
4 คืน
35888
รหัส UJ11276
สายการบิน STARLUX
6 คืน
129900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ไอซ์แลนด์ เรกยาวิค เรย์นิสฟายาร่า 10วัน8คืน ช่วงปีใหม่ By Finnair

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย