ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ เฮลซิงกิ เรยาวิค 10วัน8คืน By Finnair Airline

รหัส UJBE007
ทัวร์ไอซ์แลนด์
10 วัน 8 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿179,999

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 8 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เฮลซิงกิ

ย่อ

วันที่ 2

เฮลซิงกิ - ท่าอากาศยานเคฟวาวิก - อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ - น้ำพุร้อนไกเซอร์ - น้ำตกกุลล์ฟอส - วิก

ย่อ

วันที่ 3

ถ้ำน้ำแข็งสกาตาเฟล - ธารน้ำแข็งกลาเซียลากูน - ไดมอนด์บีช

ย่อ

วันที่ 4

ธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล - Shuttle bus ชม Plane Wreck - เรย์นิสฟายาร่า - หาดทรายดำ

ย่อ

วันที่ 5

กิจกรรมขับสโนว์โมบิลบนธารน้ำแข็ง - น้ำตกสโกรกาฟอส - น้ำตกเซลจาลันด์ฟอส เมืองเรยาวิค

ย่อ

วันที่ 6

คาบสมุทรสไนล์แฟลส์เนสส์ - หมู่บ้านอาร์นาสตาปิ - เขาคีร์กจูเฟล

ย่อ

วันที่ 7

เมืองเรคยาวิก - โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา - เดอะซันโวยาจเจอร์ - ฮาร์ปา คอนเสิร์ตฮอลล์ - จุดชมวิวเพอร์แลน - บูลลากูน

ย่อ

วันที่ 8

ท่าอากาศยานเคฟวาวิก - เฮลซิงกิ - ห้างสรรพสินค้าฟอรั่ม - สนามบินนานาชาติเฮลซิงกิ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 9

ท่าอากาศยานเฮลซิลกิ

ย่อ

วันที่ 10

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJVF03
3 คืน
9888
รหัส UJZG027
สายการบิน Air Asia
4 คืน
23990
รหัส UJ022
สายการบิน Air Asia
5 คืน
24888
รหัส UJON021
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
14441
รหัส UJ7006
สายการบิน Ruili Airlines
3 คืน
15551
รหัส UJEK058
สายการบิน Etihad
7 คืน
90900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ เฮลซิงกิ เรยาวิค 10วัน8คืน By Finnair Airline

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย