ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์แกรนด์อิตาลี เที่ยวเหนือจรดใต้ 10วัน7คืน By Qatar Airways

รหัส UJ11190
ทัวร์อิตาลี
10 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿159,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

โดฮา – มิลาน – ปราสาทสฟอร์เซสโก้ – มหาวิหารแห่งมิลาน ชมเมืองเวโรน่า – เวนิส เมสเตร้

ย่อ

วันที่ 3

เวนิส เมสเตร้ – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซาน มาร์โค วิหารเซนต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า(รวมในค่าทัวร์) – ปิซ่า

ย่อ

วันที่ 4

ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร ชมเมืองเก่า – สเต๊กเนื้อฟิออเรนติน่า – เดอะมอลล์ เอาท์เล็ท

ย่อ

วันที่ 5

นั่งรถไฟเดินทางสู่เมือง เนเปิ้ลส์ – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 6

เนเปิ้ล – นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะคาปรี(พักในเกาะคาปรี) – บลูกร๊อตโต นั่งรถรางสู่จัตุรัสอูมแบร์โต – สวนออกัสตุส – อนาคาปรี – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวยอดเขามอนเตโซลาโร

ย่อ

วันที่ 7

เกาะคาปรี – ซอร์เรนโต้ – ปอมเปอี – กรุงโรม

ย่อ

วันที่ 8

กรุงโรม – กรุงวาติกัน – เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน(Sistine Chapel) วิหารเซนต์ ปีเตอร์ – เข้าชมภายในโคลอสเซียม

ย่อ

วันที่ 9

กรุงโรม – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน – สนามบินโรม – โดฮา

ย่อ

วันที่ 10

โดฮา – กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJON006
สายการบิน Emirates
2 คืน
11911
รหัส UJBT032
สายการบิน Vietjet Air
4 คืน
18999
รหัส UJON007
สายการบิน Air Macau
2 คืน
7997
รหัส UJZG02
สายการบิน Thai Airways
5 คืน
79990
รหัส UJVW040
สายการบิน Saudia Airlines
4 คืน
45900
รหัส UJ816
สายการบิน Thai AirAsia X
4 คืน
36888

จองผ่านเว็บ

ทัวร์แกรนด์อิตาลี เที่ยวเหนือจรดใต้ 10วัน7คืน By Qatar Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย