ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เยอรมัน อิตาลี โดโลไมท์ ออร์ติเซ่ 10วัน7คืน By Thai Airways

รหัส UJHT03
ทัวร์เยอรมัน / อิตาลี
10 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿159,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

กรุงเทพมหานคร

ย่อ

วันที่ 2

มิวนิค (เยอรมัน) - โบสถ์เอททัล – การ์มิช พาร์เทินเครียร์เชิน – อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ (อิตาลี) - ออร์ติเซ่

ย่อ

วันที่ 3

ออร์ติเซ่ - ทะเลสาบ Carezza - เมืองโบซาโน่ -วาลด์ เด ฟุเน่ - โบสถ์ Santa Maddalena - โบสถ์ San Giovanni ออร์ติเซ่

ย่อ

วันที่ 4

ออร์ติเซ่ - ขึ้นกระเช้า Seceda - ขึ้นกระเช้า Alpe Di Siusi - ออร์ติเซ่

ย่อ

วันที่ 5

ออร์ติเซ่ - บริกเซ่น - ทะเลสาบเบรียส – ทะเลสาบมิซูริน่า - คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่

ย่อ

วันที่ 6

คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – Hiking เขา Tre Cime di Lavaredo - ยอดเขา Ra Gusela - คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่

ย่อ

วันที่ 7

คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – วิพิทีโน่ – อินน์สบรูค

ย่อ

วันที่ 8

อินน์สบรูค – โอเบอร์อัมเมอร์เกา - มิวนิค

ย่อ

วันที่ 9

มิวนิค

ย่อ

วันที่ 10

กรุงเทพมหานคร

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ11135
สายการบิน Qatar Airways
5 คืน
75900
รหัส UJZG013
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
23990
รหัส UJ7003
สายการบิน Emirates, Air Macau
2 คืน
8998
รหัส UJ11158
สายการบิน Eva Air
8 คืน
189900
รหัส UJ46036
สายการบิน Emirates
4 คืน
75999
รหัส UJ11270
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
145900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์เยอรมัน อิตาลี โดโลไมท์ ออร์ติเซ่ 10วัน7คืน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย