ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อเมริกา เยลโลว์สโตน อาร์เชส แอนทีโลป 13วัน10คืน By Starlux

รหัส UJHT12
ทัวร์สหรัฐอเมริกา
13 วัน 10 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿239,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 13 วัน 10 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

วันที่ 1

กรุงเทพ – ไทเป

ย่อ

วันที่ 2

ลอสแองเจลิส – ลาสเวกัส – เซ็นต์จอร์จ

ย่อ

วันที่ 3

เซ็นต์จอร์จ - ไบรซ์ แคนยอน – แอนทีโลปแคนยอน (พักค้าง 2 คืน)

ย่อ

วันที่ 4

แอนทีโลปแคนยอน – Horse Shoe Bend Point

ย่อ

วันที่ 5

หุบเขาโมนูเมนต์ – โฟร์คอนเนอร์ โมนูเมนต์ – อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด – เมืองโบราณใต้ผา

ย่อ

วันที่ 6

เมซา – อุทยานแห่งชาติอาร์เชส - โคโลราโด

ย่อ

วันที่ 7

อุทยานแห่งชาติป่าไวท์ริเวอร์ – เดนเวอร์

ย่อ

วันที่ 8

เดนเวอร์ – อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน (พักค้าง 2 คืน)

ย่อ

วันที่ 9

อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน

ย่อ

วันที่ 10

บอซแมน – ซานฟรานซิสโก

ย่อ

วันที่ 11

ซานฟรานซิสโก

ย่อ

วันที่ 12

ซานฟรานซิสโก - ไทเป

ย่อ

วันที่ 13

กรุงเทพมหานคร

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJFM07
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
13997
รหัส UJIT005
สายการบิน Etihad
5 คืน
65888
รหัส UJFM47
สายการบิน Thai Lion Air
4 คืน
24990
รหัส UJCH006
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
16899
รหัส UJ11135
สายการบิน Qatar Airways
5 คืน
75900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อเมริกา เยลโลว์สโตน อาร์เชส แอนทีโลป 13วัน10คืน By Starlux

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย