ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อเมริกาตะวันออก 10 วัน 6 คืน By Qatar Airways

รหัส UJ11153
ทัวร์สหรัฐอเมริกา
10 วัน 6 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿125,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 6 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โดฮา

ย่อ

วันที่ 2

โดฮา - นิวยอร์ก - ฮัดสัน ยาร์ด - ตึกเอ็มไพร์สเตท - ฟิฟธ์ อเวนิว - ไทม์สแควร

ย่อ

วันที่ 3

นิวยอร์ก - ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ - GROUND ZERO - ซีราคิวส์

ย่อ

วันที่ 4

ซีราคิวส์ - อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า - ล่องเรือ MAID OF THE MIST - FASHION OUTLET OF NIAGARA FALLS

ย่อ

วันที่ 5

ไนแองการ่า - วิลเลียมสปอร์ต - แฮร์ริสเบิร์ก - Hershey's Chocolate World - กรุงวอชิงตัน ดีซี

ย่อ

วันที่ 6

กรุงวอชิงตัน ดีซี - ทําเนียบขาว - อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น - สถาบันสมิธโซเนียน

ย่อ

วันที่ 7

กรุงวอชิงตัน ดีซี - GLOUCESTER PREMIUM OUTLETS - แอตแลนติก ซิตี้

ย่อ

วันที่ 8

แอตแลนติก ซิตี้ - ฟิลาเดลเฟีย - ช้อปปิ้ง MACY’S CENTER CITY - เดินทางกลับ

ย่อ

วันที่ 9

โดฮา - กรุงเทพฯ

ย่อ

วันที่ 10

กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJON021
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
14441
รหัส UJTN111
สายการบิน Air Asia
3 คืน
13888
รหัส UJ39547
สายการบิน Thai AirAsia X
3 คืน
39888
รหัส UJ85191
สายการบิน Qatar Airways
5 คืน
75900
รหัส UJTN07
สายการบิน Thai AirAsia X
4 คืน
29888
รหัส UJTN111
สายการบิน Thai AirAsia X
4 คืน
29888

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อเมริกาตะวันออก 10 วัน 6 คืน By Qatar Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย