ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อียิปต์ พีระมิดโจเซอร์ 6วัน4คืน By Air Arabia

รหัส UJVW040
ทัวร์อียิปต์
6 วัน 4 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿39,888

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติซาร์จาห์ - สนามบินนานาชาติสฟิงซ์- กีซ่า

ย่อ

วันที่ 2

กีซ่า - มหาพีระมิด - มหาสฟิงซ์ - เมมฟิส -เมืองโบราณซัคคารา – ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตหัวน้ำหอม

ย่อ

วันที่ 3

ไคโร – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์ – ห้องมัมมี่ – มัสยิดโมฮัมหมัดอาลีปาชา - ป้อมปราการซิทาเดล - ตลาดข่านเอลคาลิลี่

ย่อ

วันที่ 4

ไคโร - เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ – ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย ป้อมปราการซิทาเดล – ไคโร - ร้านผ้าฝ้าย

ย่อ

วันที่ 5

ไคโร - ย่านเมืองเก่าคอร์ปติก – โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส - สนามบินนานาชาติไคโร - สนามบินนานาชาติซาร์จาห์

ย่อ

วันที่ 6

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJVW032
สายการบิน Saudia Airlines
5 คืน
69999
รหัส UJ11250
สายการบิน Qatar Airways
5 คืน
83900
รหัส UJZG407
สายการบิน Eva Air
5 คืน
79990
รหัส UJ24391
สายการบิน Etihad
4 คืน
61999
รหัส UJ11208
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
79900
รหัส UJIT07
สายการบิน Etihad
5 คืน
84888

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อียิปต์ พีระมิดโจเซอร์ 6วัน4คืน By Air Arabia

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย