ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อียิปต์ บินกับเศรษฐีน้ำมัน ฟาโรห์รออยู่ 7วัน4คืน BY Saudia Airlines

รหัส UJVW040
ทัวร์อียิปต์
7 วัน 4 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿45,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 4 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

สนามบินนานาชาติเจดดาห์- สนามบินนานาชาติอเล็กซาน เดรีย - พิพิธภัณฑ์กรีกโรมัน – ป้อมปราการซิทาเดล อเล็ก ซานเดรีย

ย่อ

วันที่ 3

เสาปอมเปย์- หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - หอสมุด แห่งชาติอเล็กซานเดรีย - ไคโร

ย่อ

วันที่ 4

ไคโร - กีซ่า - มหาพีระมิด - มหาสฟิงซ์- ศูนย์กลางการทำ กระดาษปาปิรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม - เมมฟิส - เมือง โบราณซัคคาร่า - ปิรามิดขั้นบันได

ย่อ

วันที่ 5

ไคโร - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์- ห้องมัมมี่ - โบสถ์แขวน - โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส - ตลาดข่าน เอล คาลิลี

ย่อ

วันที่ 6

ป้อมปราการซิทาเดล ซาลาดิน - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี- อิสระช๊อปปิ้ง Citystars mall - สนามบินนานาชาติไคโร

ย่อ

วันที่ 7

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJGOM2
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
15900
รหัส UJEK09
สายการบิน Singapore
5 คืน
75900
รหัส UJFM26
สายการบิน Thai Lion Air
2 คืน
12999
รหัส UJ2403S
สายการบิน Singapore
6 คืน
69990
รหัส UJ012
สายการบิน Emirates
6 คืน
95900
รหัส UJVF18
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
24888

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อียิปต์ บินกับเศรษฐีน้ำมัน ฟาโรห์รออยู่ 7วัน4คืน BY Saudia Airlines

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย