ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ โรม ปิซ่า 8วัน5คืนBy Saudia Airlines

รหัส UJVW029
ทัวร์อิตาลี / ฝรั่งเศส / สวิตเซอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿75,555

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

สนามบินเจดดาห์ - สนามบินโรม ฟูมิซิโน่ - โรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี - บันไดสเปน

ย่อ

วันที่ 3

ฟลอเรนซ์ - วิหารฟลอเรนซ์ - เปียซซา เดลลา ซิญญอเรีย - สะพานเวคคิโอ - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า

ย่อ

วันที่ 4

ลา สเปเซีย - ชิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) - หมู่บ้านริโอ แมกจิโอเร่ (Rio - Maggiore) - หมู่บ้านมานาโรล่า (Manarola) - หมู่บ้านเวร์นาซซา (Vernazza) - เลวานโต้ - นีซ

ย่อ

วันที่ 5

นีซ - จตุรัสมาเซนา - มหาวิหารนีซ - ย่านเมืองเก่านีซ - โมนาโก - คานส์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - ย่านเมืองเก่าเอ็กซองโพรวองซ์

ย่อ

วันที่ 6

อาวีญง - ลียง - เจนีวา

ย่อ

วันที่ 7

ทะเลสาบเจนีวา - น้ำพุ JET D’ EAU - นาฬิกาดอกไม้ - สนามบินเจนีวา

ย่อ

วันที่ 8

สนามบินเจดดาห์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJHT14
สายการบิน Turkish Airlines
13 คืน
319900
รหัส UJ11241
สายการบิน Qantas airways
10 คืน
229900
รหัส UJZG051
สายการบิน Thai Airways
3 คืน
19990
รหัส UJ11207
สายการบิน Emirates
6 คืน
95900
รหัส UJ00007
สายการบิน Thai Airways
6 คืน
139900
รหัส UJ11097
สายการบิน Turkish Airlines
5 คืน
62900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ โรม ปิซ่า 8วัน5คืนBy Saudia Airlines

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย