ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 8 วัน 5 คืน เที่ยวดินแดนไวกิ้งสุดแสนโรแมนติก BY TK

รหัส UJ11179
ทัวร์เดนมาร์ก / นอร์เวย์ / ฟินแลนด์
8 วัน 5 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿78,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – อิสตันบูล

ย่อ

วันที่ 2

อิสตันบูล – โคเปนเฮเก้น – เฮลซิงกอร์ – โคเปนเฮเก้น ย่านสตรอย์เกต

ย่อ

วันที่ 3

โคเปนเฮเก้น – ลิตเติ้ล เมอร์เมด – น้ำพุเกฟิออน พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – เรือสำราญ DFDS (ห้องวิวทะเล)

ย่อ

วันที่ 4

ออสโล – เดินเล่นย่านเอเคอร์บรูค – ช้อปปิ้งแบรนด์เนมย่านถนน คาร์ลโจฮัน – สวนประติมากรรมวิกแลนด์

ย่อ

วันที่ 5

ออสโล – คาร์ลสตัท – เออเรบรู – สต๊อคโฮล์ม

ย่อ

วันที่ 6

สต๊อคโฮล์ม –– เข้าชมศาลาว่าการ – ชมเมืองเก่าแกมล่า สแตน ล่องเรือสำราญ ซิลเลียไลน์ SILJA LINE (ห้องพักวิวทะเล)

ย่อ

วันที่ 7

เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เดินทางกลับ

ย่อ

วันที่ 8

อิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJFM27
สายการบิน Vietjet Air
2 คืน
12999
รหัส UJON023
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
9999
รหัส UJVT03
สายการบิน Oman Air
5 คืน
85995
รหัส UJTP08
สายการบิน Thai AirAsia X
1 คืน
46900
รหัส UJ11132
สายการบิน Turkish Airlines
4 คืน
59900
รหัส UJ11244
สายการบิน Finnair
7 คืน
199900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 8 วัน 5 คืน เที่ยวดินแดนไวกิ้งสุดแสนโรแมนติก BY TK

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย