ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 4 ประเทศ 9วัน6คืน By Qatar Airways

รหัส UJ11145
ทัวร์นอร์เวย์ / สวีเดน / ฟินแลนด์
9 วัน 6 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿95,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง –ลิตเติ้ลเมอร์เมด ล่องเรือสําราญ DFDS(พักห้อง SEA VIEW)

ย่อ

วันที่ 3

ออสโล– ชมเมือง– สวนประติมากรรมวิกแลนด์– ฟลัม/วอสส

ย่อ

วันที่ 4

ฟลัม/วอสส – นั่งรถไฟสายโรแมนติก–ล่องเรือชมฟจอร์ด เบอร์เกน

ย่อ

วันที่ 5

เบอร์เกน – ชมเมือง – ฟลา(Fla)

ย่อ

วันที่ 6

ฟลา – คาร์ลสตัด – โอเรบรู(สวีเดน)

ย่อ

วันที่ 7

โอเรบรู– สต๊อคโฮล์ม – ชมเมือง –แกมล่าสแตน ล่องเรือสําราญ Viking Line (พักห้อง SEA VIEW)

ย่อ

วันที่ 8

ตูรกุ– เฮลซิงกิ– ชมเมือง – เดินทางกลับ

ย่อ

วันที่ 9

โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ11179
สายการบิน Turkish Airlines
5 คืน
78900
รหัส UJ04JF
สายการบิน Thai Airways
4 คืน
68900
รหัส UJVT13
สายการบิน Saudia Airlines
5 คืน
51995
รหัส UJ11227
สายการบิน Lucky Air
5 คืน
28900
รหัส UJON008
สายการบิน Air Macau
2 คืน
7997
รหัส UJ11266
สายการบิน Emirates
8 คืน
179900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 4 ประเทศ 9วัน6คืน By Qatar Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย