ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สเปน เมืองแห่งมรดกโลก เขามอนต์เซอร์รัต 8วัน5คืน By Emirates

รหัส UJBE014
ทัวร์สเปน
8 วัน 5 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿95,999

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดูไบ

ย่อ

วันที่ 2

สนามบินดูไบ - สนามบินนานาชาติบาร์เซโลน่า - มหาวิหารซากราดาฟามิลิอา - สวนสาธารณะ ปาร์ค กูเอล - คาซ่า มิลา - คาซ่า บัตโล่ - ถนนคนเดินลารัมบลาส

ย่อ

วันที่ 3

นั่งกระเช้าสู่เขามอนต์เซอร์รัต - รูปปั้นพระมารดาแห่งมอนต์เซอรรัต - เมืองซาราโกซ่า - จัตุรัสพลาซา เดล พิลาร์

ย่อ

วันที่ 4

มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ - กรุงมาดริด - ปูเอร์ตา เดล โซล - อนุสาวรีย์หมีและต้นไม้สตรอเบอร์รี่ - Kilometer Zero

ย่อ

วันที่ 5

เมืองโตเลโด - มหาวิหารแห่งโตเลโด - เมืองเซโกเบีย - สะพานส่งน้ำโบราณ - จัตุรัสอาโซเกโฆ - กรุงมาดริด

ย่อ

วันที่ 6

พลาซ่า เดอ เอสปาน่า - พระราชวังหลวงแห่งมาดริด - หมู่บ้านลาส โรซาส - พลาซ่ามายอร์ - ตลาดซานมิเกล

ย่อ

วันที่ 7

กรุงมาดริด - ท่าอากาศยานนานาชาติมาดริดบาราคัส

ย่อ

วันที่ 8

ดูไบ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJZG001
สายการบิน Vitenam
3 คืน
10990
รหัส UJ01108
สายการบิน Etihad
5 คืน
85900
รหัส UJON006
สายการบิน Emirates
2 คืน
11911
รหัส UJBT066
สายการบิน Air Asia
3 คืน
15998
รหัส UJBT041
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
16999

จองผ่านเว็บ

ทัวร์สเปน เมืองแห่งมรดกโลก เขามอนต์เซอร์รัต 8วัน5คืน By Emirates

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย