ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก 14วัน11คืน By Thai Airways

รหัส UJHT02
ทัวร์สวีเดน / ฟินแลนด์ / นอร์เวย์
14 วัน 11 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿279,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 14 วัน 11 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

วันที่ 1

กรุงเทพมหานคร – สตอกโฮล์ม

ย่อ

วันที่ 2

สตอกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – ซิตี้ฮอลล์ – ล่องเรือซิลจาไลน์

ย่อ

วันที่ 3

เฮลซิงกิ

ย่อ

วันที่ 4

หมู่บ้านซานตาคลอส – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ – อิวาโล

ย่อ

วันที่ 5

อิวาโล (ฟินแลนด์) – ลักเซล – ออนนิงสแวก – นอร์ธเคป (ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน)

ย่อ

วันที่ 6

ออนนิงสแวก – อัลตา – ทรุมเซอ

ย่อ

วันที่ 7

ทรุมเซอ – โลโฟเตน

ย่อ

วันที่ 8

เกาะโลโฟเตน – เลคเนส – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – รีนน์ – นัสฟยอร์ด – แฮมนอยด์

ย่อ

วันที่ 9

รีนน์ – โบโด

ย่อ

วันที่ 10

ทรอนด์เฮม – แอตแลนติกโอเชียนโร้ด

ย่อ

วันที่ 11

ออสโล

ย่อ

วันที่ 12

โคเปนเฮเก้น

ย่อ

วันที่ 13

โคเปนเฮเก้น

ย่อ

วันที่ 14

กรุงเทพมหานคร

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ11236
สายการบิน Finnair
7 คืน
199900
รหัส UJ11215
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
165900
รหัส UJVG08
สายการบิน Turkish Airlines
6 คืน
166995
รหัส UJPK02
สายการบิน Thai Lion Air
3 คืน
23999
รหัส UJ11208
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
79900
รหัส UJ11257
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
179900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก 14วัน11คืน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย