ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สวิต อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรีย 9วัน7คืน By Turkmenistan

รหัส UJPB01
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ / อิตาลี / ฝรั่งเศส
9 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿89,999

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาชกาบัต - สนามบินมิลาโนมัลเปนซา - เมืองเวโรนา

ย่อ

วันที่ 2

เมืองเวโรนา - สะพานโบราณพอนเต้ - เวโรน่า อารีน่า - บ้านจูเรียต (ตำนานความรักโรมิโอและจูเรียต) - ล่องเรือสู่เกาะเวนิส - Doge's Palace-จัตุรัสซันมาร์โก- Saint Mark's Basilica- Saint Mark's Basilica-ช็อปปิ้ง McArthurGlen Outlet

ย่อ

วันที่ 3

เมืองมิซูริน่า - ทะเลสาบมิซูริน - เมืองอินส์บรุค

ย่อ

วันที่ 4

หลังคาทองคำเมืองอินส์บรูค - พระราชวังฮอฟบูร์ก -มหาวิหารอินส์บรุค - เมืองมิวนิค - ศาลาว่าการแห่งใหม่เมืองมิวนิค - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบาวาเรียน - โอลิมเปียปาร์ค

ย่อ

วันที่ 5

เมืองสตุทท์การ์ดต -จัตุรัสพระราชวัง -จัตุรัสกลางเมือง -โบสถ์เซนต์จอห์น - เมืองสตราสบูร์ก -จัตุรัสจัตุรัสหลักสตราสบูร์ก - สถานีสตราสบูร์ก

ย่อ

วันที่ 6

ลิตเติ้ลเวนิส - Old tow colmar – Koifhus-ถนนบานอฟสตรีท - ศาลากลางซูริค - ทะเลสาบซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ -โบสถ์กรอสมุนสเตอร์ - Lindenhof Park -St. Peter’s Church

ย่อ

วันที่ 7

เมืองลูเซิร์น - สะพานชาเพล - อนุสาวรีย์สิงโต - ทะเลสาบลูเซิร์น - โบสถ์ San Lorenzo- โบสถ์ San Rocco -โบสถ์Santa Maria-ทะเลสาบลูกาโน -Tempio Voltiano -Cathedral of Como -Lake Como -Villa Olmo

ย่อ

วันที่ 8

เมืองมิลาน -Sforzesco -มหาวิหารดูโอโม่ -La scala theatre- อนุสาวรีย์ Leonardo da Vinci -สนามบินมิลาโนมัลเปนซา - สนามบินอาชกาบัต

ย่อ

วันที่ 9

สนามบินอาชกาบัต - สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJPD241
สายการบิน Turkish Airlines
7 คืน
99900
รหัส UJZG029
สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS
3 คืน
21990
รหัส UJZG411
สายการบิน GULF AIR
5 คืน
79990
รหัส UJ11291
สายการบิน Etihad
6 คืน
98900
รหัส UJ11230
สายการบิน Thai Airways
5 คืน
49900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์สวิต อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรีย 9วัน7คืน By Turkmenistan

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย