ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี เจนีวา มิลาน 7วัน5คืน By Oman Air

รหัส UJVW037
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ / ฝรั่งเศส / อิตาลี
7 วัน 5 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿69,999

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 5 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมัสกัต – สนามบินซูริค - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)

ย่อ

วันที่ 2

นั่งรถรางสู่ยอดเขาริกิ - ซุก - ชมย่านเมืองเก่า – ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล

ย่อ

วันที่ 3

เอกิชไฮม์ (ฝรั่งเศส) - กอลมาร์ - ลิตเติ้ลเวนิส - ย่านเมืองเก่า - สตราสบูร์ก - จตุรัสเมืองสตราสบูร์ก

ย่อ

วันที่ 4

เบิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) - บ่อหมีสีน้ำตาล - ย่านเมืองเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ไซ้ท์ กล็อคเค่น - เวอแว - รูปปั้น ชาร์ลี แชปลิน - ส้อมยักษ์ สัญลักษณ์เมืองเวอแว - เจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา - น้ำพุเจดโด - นาฬิกาดอกไม้

ย่อ

วันที่ 5

เมืองโกล เดอ ปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - มิลาน (อิตาลี)

ย่อ

วันที่ 6

มหาวิหารดูโอโม มิลาน - อนุสาวรีย์พระเจ้าเอ็มมานูเอลที่ 2 - ห้างสรรพสินค้ากลางเมืองมิลาน (Galleria Vittorio Emanuele II) Emanuele - Serravalle Designer Outlet – สนามบินมิลาน

ย่อ

วันที่ 7

สนามบินมัสกัต - สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJON011
สายการบิน Air Macau
2 คืน
15550
รหัส UJCH002
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
14899
รหัส UJVT03
สายการบิน Oman Air
5 คืน
85995
รหัส UJZG052
สายการบิน Emirates
2 คืน
15990
รหัส UJBE014
สายการบิน Emirates
5 คืน
95999
รหัส UJ11201
สายการบิน Thai Airways
11 คืน
449900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี เจนีวา มิลาน 7วัน5คืน By Oman Air

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย