ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ล่องเรือสำราญ เมดิเตอร์เรเนียน MSC WORLD EUROPA 11วัน8คืน By Qatar Airways

รหัส UJ11210
ทัวร์สเปน / อิตาลี
11 วัน 8 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿149,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 11 วัน 8 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

บาร์เซโลน่า(สเปน) –ถ่ายภาพด้านหน้ามหาวิหารซากราด้า เมืองบาเซโลน่า – ชอปปิ้งแบรนด์เนม

ย่อ

วันที่ 3

บาร์เซโลน่า – เช็คอินเรือสาราญ *** ลงเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA CRUISE ***

ย่อ

วันที่ 4

บาร์เซโลน่า – มาร์เซย (ฝรั่งเศส) – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 5

มาร์เซย – เจนัว – ชิงเกว แตเร่ (หมู่บ้านแสนสวย)

ย่อ

วันที่ 6

เมืองเนเปิ้ล(อิตาลี)–เมืองปอมเปอี

ย่อ

วันที่ 7

เมืองเมสซิน่า (เกาะซิซิลี)– ภูเขาไฟเอทน่า นั่งรถโฟร์วิล – นั่งกระเช้าชมวิว–วัลเลตต้า (มอลต้า)

ย่อ

วันที่ 8

วัลเลตต้า (มอลต้า) – ชมเมือง – บาร์เซโลน่า(สเปน)

ย่อ

วันที่ 9

ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือสำราญสุดหรู

ย่อ

วันที่ 10

บาร์เซโลน่า – ชมเมืองบาเซโลน่า – มองจูอคิ – คาซามิลา ชอปปิ้งเอาท์เลต ลาโลก้า – สนามบิน

ย่อ

วันที่ 11

โดฮา–กรุงเทพมหานคร

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ82093
สายการบิน Emirates
6 คืน
87900
รหัส UJ11280
สายการบิน Thai Airways
6 คืน
119900
รหัส UJIT005
สายการบิน Etihad
5 คืน
65888
รหัส UJEK09
สายการบิน Emirates
5 คืน
73900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ล่องเรือสำราญ เมดิเตอร์เรเนียน MSC WORLD EUROPA 11วัน8คืน By Qatar Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย