ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9วัน7คืน By Oman Air

รหัส UJVW028
ทัวร์รัสเซีย
9 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿79,999

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินมัสกัต - สนามบินเชเรเมเตียโว - มอสโก

ย่อ

วันที่ 2

เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - ประตูชัย - สนามบินเชเรเมเตียโว บินภายในสู่มูร์มันสค์– ตามล่าแสงเหนือ

ย่อ

วันที่ 3

ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – หมู่บ้านซามิ- ชมกวางเรนเดียร์ - มูร์ มันสค์ - อิสระช้อปปิ้ง - ตามล่าแสงเหนือ

ย่อ

วันที่ 4

อนุสาวรีย์อโลชา - Lenin Ice Breaker - สนามบินเมืองมูร์ มันสค์ บินภายในสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ย่อ

วันที่ 5

พระราชวังแคทเธอลีน - พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์ เฮอร์มิเทจ - ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้

ย่อ

วันที่ 6

ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด – โบสถ์นิโคลัส – มหาวิหารคาซาน - รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก

ย่อ

วันที่ 7

รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์– ถนนอารบัท - *OPTIONAL ชมการแสดง RUSSIAN CIRCUS

ย่อ

วันที่ 8

ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - *OPTIONAL ล่องเรือแม่น้ำมอสควา - สนาม บินเชเรเมเตียโว

ย่อ

วันที่ 9

สนามบินมัสกัต - สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ11275
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
149900
รหัส UJ01108
สายการบิน Etihad
5 คืน
85900
รหัส UJGJ05
สายการบิน Air China
4 คืน
27999
รหัส UJ11231
สายการบิน Thai Airways
5 คืน
42900
รหัส UJ63471
สายการบิน MYANMAR AIRWAYS
2 คืน
12990
รหัส UJGG02
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
92999

จองผ่านเว็บ

ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9วัน7คืน By Oman Air

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย