ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรป สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ-ใต้ 11วัน8คืน By Qatar Airways

รหัส UJ11214
ทัวร์ไอร์แลนด์
11 วัน 8 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿165,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 11 วัน 8 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – โดฮา

ย่อ

วันที่ 2

โดฮา – เอดินเบอระ – สเตอร์ลิ่ง – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 3

เพิร์ธ – ล่องเรือทะเลสาบล็อกเนส – โรงงานวิสกี้ - ชมเมืองอินเวอร์เนส

ย่อ

วันที่ 4

อินเวอร์เนส – ปราสาทเอลีน โดแนน – ฟอร์ท วิลเลียม กลาสโกว์ – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 5

กลาสโกว์ – แคร์นไรอัน – เรือเฟอร์รี่ – เบลฟาสต์ (ไอร์แลนด์เหนือ) – ชมเมือง – ไทแทนิค ทัวร์ – ช้อปปิ้ง

ย่อ

วันที่ 6

เบลฟาสต์ – สะพานแขวน คาร์ริค – ไจแอ๊นท์ คอสเวย์ - ลอนดอนเดอร์รี่ – สลิโก (ไอร์แลนด์ใต้)

ย่อ

วันที่ 7

สลิโก – ชมวิวหน้าผาโมเออร์ – คิลลาร์นีย์

ย่อ

วันที่ 8

คิลลาร์นีย์ – ริง ออฟ เคอร์รี่ (เส้นทางแสนสวย) – ลิมลิค

ย่อ

วันที่ 9

ลิมลิค – ดับบลิน – เข้าชมโรงงานเบียร์กินเนส – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 10

ดับบลิน – ชมเมือง – สนามบิน

ย่อ

วันที่ 11

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJIT002
สายการบิน Turkish Airlines
5 คืน
77888
รหัส UJVF08
สายการบิน Thai AirAsia X
3 คืน
25888
รหัส UJPK04
สายการบิน Thai Lion Air
4 คืน
26999
รหัส UJTN111
สายการบิน Thai AirAsia X
4 คืน
29888
รหัส UJ11228
สายการบิน Thai Airways
2 คืน
28900
รหัส UJ11187
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
75900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ยุโรป สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ-ใต้ 11วัน8คืน By Qatar Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย