ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศสใต้ โมนาโค อันเดอร์รา สเปน 10วัน7คืน By Qatar Airways

รหัส UJ11216
ทัวร์ฝรั่งเศส / สเปน / โมนาโก
10 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿149,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

โดฮา – ท่าอากาศยานนานาชาตินีซ – คานน์ – นีซ – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 3

นีซ – มอนติ คาร์โล(โมนาโค) – ชมเมือง – เซนต์ พอล เดอ วองซ์

ย่อ

วันที่ 4

นีซ – หมู่บ้าน มูสติเย แซงก์ มารี(หมู่บ้านสวยในหุบเขา) - กอร์เดส(สวยที่สุดในฝรั่งเศสใต้) – อาวีญง

ย่อ

วันที่ 5

อาวีญง – ชมเมือง – นีมส์ – อาร์ลส์ – มองค์เปล์ลิเยร์

ย่อ

วันที่ 6

มองค์เปล์ลิเยร์ – การ์กาซอน – ชมเมืองเก่า - อันดอร์รา ลาเวลลา – ชมเมืองเก่าเลส เอสคัลเดส

ย่อ

วันที่ 7

เลส เอสคัลเดส – นั่งกระเช้าสู่มอนต์เซอร์รัต - มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ มอนเซอร์รัต – บาร์เซโลน่า – La Roca Village Outlet

ย่อ

วันที่ 8

บาร์เซโลน่า – ชมเมือง – เข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลีย - ถนนลารัมบลา – ช้อปปิ้ง

ย่อ

วันที่ 9

บาร์เซโลน่า – เข้าชมสวนกูเอล(มรดกโลก) – เก็บภาพคาซ่า มิลา - สนามบินบาร์เซโลน่า

ย่อ

วันที่ 10

โดฮา – กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJBT056
สายการบิน Vietjet Air
2 คืน
11999
รหัส UJVF14
สายการบิน Japan
4 คืน
39888
รหัส UJFM41
สายการบิน China
2 คืน
16999
รหัส UJZG16
สายการบิน Vitenam
4 คืน
12990
รหัส WCNT220
สายการบิน Turkish Airlines
4 คืน
78900
รหัส UJ11250
สายการบิน Qatar Airways
5 คืน
83900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศสใต้ โมนาโค อันเดอร์รา สเปน 10วัน7คืน By Qatar Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย