ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์พรีเมี่ยม แกรนด์สเปน 11วัน7คืน By Qatar Airways

รหัส UJ11218
ทัวร์สเปน / โปรตุเกส
11 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿159,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 11 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – โดฮา

ย่อ

วันที่ 2

มาดริด – โทเลโด (มรดกโลก) – อัลกาลา เด เอนาเรส (มรดกโลก)

ย่อ

วันที่ 3

มาดริด – พระราชวังหลวง – พลาซ่า มายอร์ – ปูเอต้าเดลซอล

ย่อ

วันที่ 4

มาดริด – เซโกเบีย – อาวีลา – ซาลามังกา

ย่อ

วันที่ 5

ซาลามังกา – กาเซเรส – เมรีด้า

ย่อ

วันที่ 6

เมรีด้า – เซบีญ่า – ล่องเรือ แม่น้ำกัวดัลกิบีร์ – ชมระบำฟลาเมงโก้

ย่อ

วันที่ 7

เซบีญ่า – เซทเทนิล เด ลาส โบเดกาส – รอนดา – กรานาดา

ย่อ

วันที่ 8

กรานาดา – พระราชวังอาลัมบรา – มหาวิหารแห่ง กรานาด้า – มูเซีย

ย่อ

วันที่ 9

บาร์เซโลนา – เข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ - ช้อปปิ้งย่าน ถนนลาลัมบา

ย่อ

วันที่ 10

บาร์เซโลน่า – ช้อปปิ้งที่ La RocaVillage Outlet – เดินทางกลับ

ย่อ

วันที่ 11

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJFM24
สายการบิน Thai Lion Air
2 คืน
10999
รหัส UJIT008
สายการบิน Turkish Airlines
5 คืน
82888
รหัส UJ00007
สายการบิน Finnair
7 คืน
189900
รหัส UJ17528
สายการบิน Etihad
4 คืน
65999
รหัส UJ6999
สายการบิน Air Macau
3 คืน
17771
รหัส UJZG051
สายการบิน Thai Airways
3 คืน
19990

จองผ่านเว็บ

ทัวร์พรีเมี่ยม แกรนด์สเปน 11วัน7คืน By Qatar Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย