ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส ซุก โคโม่ 9วัน7คืน By Oman Air

รหัส UJVW038
ทัวร์ฝรั่งเศส / สวิตเซอร์แลนด์ / อิตาลี
9 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿79,999

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมัสกัต - สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล

ย่อ

วันที่ 2

ปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูปหอไอเฟล – จัตุรัสคองคอร์ด - ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้วพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – Duty Free น้ำหอม เครื่องสำอาง - Shopping ห้างลาซามาริแตง (La Samaritaine) - มหาวิหารนอร์ทเทอร์ดาม - ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนช็องเซลีเซ - Shopping ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์

ย่อ

วันที่ 3

ดิฌง - เจนีวา (สวิตเซอร์แลนด์)

ย่อ

วันที่ 4

ทะเลสาบเจนีวา - น้ำพุเจดโด – นาฬิกาดอกไม้ - โลซานน์ - มหาวิหารแห่งโลซานน์ - เวอแว - รูปปั้น ชาร์ลี แชปลิน - ส้อมยักษ์ สัญลักษณ์เมืองเวอแว - เบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - หอนาฬิกาดาราศาสตร์

ย่อ

วันที่ 5

กอลมาร์ (ฝรั่งเศส) - เดอะลิตเติ้ลเวนิส - ชมย่านเมืองเก่า - สตราสบูร์ก - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

ย่อ

วันที่ 6

แองเกลเบิร์ก - ขึ้นเขาทิตลิส - ซุก - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล

ย่อ

วันที่ 7

โลคาร์โน - โคโม่ (อิตาลี) - ทะเลสาบโคโม่ - มิลาน

ย่อ

วันที่ 8

มหาวิหารดูโอโม มิลาน - ห้างสรรพสินค้ากลางเมืองมิลาน (Galleria Vittorio Emanuele II) - Shopping McArthurglen outlet - สนามบินมิลาน

ย่อ

วันที่ 9

สนามบินมัสกัต - สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJZG031
สายการบิน Qatar Airways
5 คืน
52990
รหัส UJ11255
สายการบิน Turkish Airlines
6 คืน
145900
รหัส UJTN111
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
9888
รหัส UJ11223
สายการบิน Etihad
6 คืน
79900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส ซุก โคโม่ 9วัน7คืน By Oman Air

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย