ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฝรั่งเศสใต้ – โพรว็องซ์ 11วัน8คืน By Thai Airways

รหัส UJ11196
ทัวร์ฝรั่งเศส
11 วัน 8 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿159,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 11 วัน 8 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน

ย่อ

วันที่ 2

มิลาน – ชมเมืองโตริโน่ – ชาโมนิกซ์

ย่อ

วันที่ 3

ยอดเขาไอกุย ดู มิดิ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขามองบลองค์ อีวัวร์ – แอนน์ซี่

ย่อ

วันที่ 4

แอนน์ซี่ – ช็องเบรี– เกรนอบ – อาวีญง

ย่อ

วันที่ 5

อาวีญง – เข้าชมวังสันตะปาปา – กอร์เดส – รูร์ซีญง เล โบ เดอ โพรว็องซ์

ย่อ

วันที่ 6

อาวีญง – ปงต์ ดู การ์– นีมส์ – อาร์ลส์ เอ็กซ์ ออง โปรว็องซ์

ย่อ

วันที่ 7

เอ็กซ์ออง โพรว็องซ์ – วาล็องโซล – ชมทุ่งดอกไม้แห่ง โพรวองซ์- มัวส์ติเยร์ส เซนต์ มาเรีย – นีซ

ย่อ

วันที่ 8

นีซ – เซนต์พอล เดอ วองซ์ – คานน์ มอนติคาร์โล (โมนาโค) – นีซ

ย่อ

วันที่ 9

นีซ – เจนัว – SERRAVALLE OUTLET - มิลาน

ย่อ

วันที่ 10

มิลาน – ดูโอโม – สนามบินมัลเพนซ่า – เดินทางกลับ

ย่อ

วันที่ 11

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJIT04
สายการบิน Emirates
5 คืน
75888
รหัส UJEK08
สายการบิน Emirates
5 คืน
99900
รหัส UJ11294
สายการบิน Air Canada
8 คืน
225900
รหัส UJTN111
สายการบิน Air Asia
5 คืน
24888

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ฝรั่งเศสใต้ – โพรว็องซ์ 11วัน8คืน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย