ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์บราซิล อาร์เจนติน่า เปรู ชิลี งานคานิวัล 19วัน16คืน By Emirates

รหัส UJ11281
ทัวร์บราซิล / อาร์เจนตินา / เปรู
19 วัน 16 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿559,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 19 วัน 16 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ – บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล – ริโอเดจาเนโร(บราซิล)

ย่อ

วันที่ 2

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ดูไบ – ริโอเดอจาเนโร(บราซิล) เที่ยวชมเมือง

ย่อ

วันที่ 3

ริโอ เดอ จาเนโร – นั่งรถรางไฟฟ้าขึ้นยอดเขาคอร์โควาโด(รูปปั้นพระเยซู) – เข้าชมเทศกาลงานคาร์นีวัล 2024 (ที่นั่งด้านหน้า สัมผัสกับขบวนพาเหรดอย่างใกล้ชิด Super Folia)

ย่อ

วันที่ 4

ยอดเขาซูการ์โลฟ – สนามมาราคานา – เที่ยวชมเมือง – เที่ยวชมชายหาดโคปาคาบาน่าที่มีชื่อเสียง

ย่อ

วันที่ 5

สนามบิน ริโอ เดอ จาเนโร – บินภายในสู่อิกัวซู – เขื่อนอิไตปู

ย่อ

วันที่ 6

อุทยานแห่งชาติอิกัวซู(ทั้งสองฝั่ง) – ล่องเรือชมน้ำตก นั่งรถจิ๊ปชมป่า – นั่งเรือเจ็ทมาคูคู

ย่อ

วันที่ 7

อุทยานแห่งชาติอิกัวซู – สนามบินอิกัวซู – บินสู่ลิมา(เปรู)

ย่อ

วันที่ 8

ลิมา – บินสู่คุชโก – เที่ยวชมเมืองเก่า – ซาเครด วาเลย์

ย่อ

วันที่ 9

คุซโก – นั่งรถไฟสู่มาชู ปิคชู(เมืองลับแล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)

ย่อ

วันที่ 10

คุชโค – บินสู่กรุงลิม่า – ชมเมืองโบราณ – เที่ยวชมเมือง

ย่อ

วันที่ 11

ลิม่า – บินสู่ซานติเอโก(ชิลี) – ชมเมือง – นั่งกระเช้าชมเมือง

ย่อ

วันที่ 12

ซานติเอโก – บินสู่ปุนตาอาเรนัส – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 13

ปุนตา นาทาเรส – เข้าชมอุทยานแห่งชาติ ตอร์เรส เดล เพน

ย่อ

วันที่ 14

ปุนตา นาทาเรส – เอล คาลาฟาเต้(อาร์เจนติน่า) – เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง

ย่อ

วันที่ 15

เอล คาลาฟาเต้ – ล่องเรือชมธารน้ำแข็งอุปซาลา – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 16

เอล คาลาฟาเต้ – ชมธารน้ำแข็ง เปริโต มอเรโน บินสู่บัวโนส ไอเรส – ชมโชว์แทงโก้

ย่อ

วันที่ 17

บัวโนส ไอเรส – ล่องเรือชมคลอง – ชมเมือง สนามบินบัวโนส ไอเรส

ย่อ

วันที่ 18

สนามบินดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

ย่อ

วันที่ 19

สนามบินดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJVT03
สายการบิน Oman Air
5 คืน
85995
รหัส UJEK054
สายการบิน Emirates
5 คืน
76900
รหัส UJ11223
สายการบิน Etihad
6 คืน
79900
รหัส UJ11273
สายการบิน Qatar Airways
5 คืน
88900
รหัส UJEK07
สายการบิน Emirates
4 คืน
73900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์บราซิล อาร์เจนติน่า เปรู ชิลี งานคานิวัล 19วัน16คืน By Emirates

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย